Ana Sayfa

İletişim

Tesis

Resimler

English

 

                                                                                   

 

ATIM HAYATA AÇILAN KAPIM

Engelli  Çocuklarımız İçin Atla Terapileri

 

A)     PROJENİN KONUSU :                      Atla Terapi

      B)     PROJENİN HEDEF KİTLESİ:

  Otizm, MS, inme, öğrenme bozuklukları, görme engelliler ile psikolojik bozukluklara sahip hastalar, ortopedik hastalıklar, içe kapalılık, beyin yaralanmaları,beyin felci, Dawn sendromu, bazı omurilik hastalıkları olanlar. Cerebral Palsi (Ateoit tip hariç), Mental Retardasyon, Spina Bfida , Psikomotor gelişim gerilikleri, postur ve işitme engelliler olup özel eğitime gereksinim duyan çocuk ve yetişkinler.

 DAYANAK

 Atla tedavi (Hippotheraphy), atları bir “terapist” olarak kullanarak yapılan bir tedavi şeklidir ki, engelli kişilerde kavrayışa ait, fiziksel, duygusal, sosyal, öğrenmeye ve davranışa ait hedefleri olan bir işlemdir.

 Atla terapinin ilk olarak 460’lı yıllarda Romalı ve Yunanlılarca uygulandığı bilinse de esas olarak 1940”lı yıllarda Avrupa ve Batı Almanya’nın bir bölümünde ve İsviçre’de uygulanmaya başlanmıştır. 1950’lerde İngiliz terapistler Atla terapi nin her türlü engelli  için uygulanabileceğini ileri sürdüler. 1960’larda Kanada ve Amerika’da Atla terapi merkezleri yaygınlaştı. 1969’da Kraliyet ailesinin desteği ile “İngiltere Engelliler Binicilik Federasyonu” kuruldu. Amerika’da ise “Kuzey Amerika Engelliler Binicilik Federasyonu kuruldu”(NARHA).

 Daha sonra Atla terapi ve terapötik binicilik programında kullanılan eğitim programlarını standardize etmek ve geliştirmek üzere “Amerikan Hipoterapi Kurumu” kurulmuştur.

 Göllü Binicilik de NARHA’ dan gelen K.C. Henry (Danışman) ve Pat MULLINS (ex.  head of NARHA) danışmanlarla seminerler düzenlenmiştir.  Eğitmen Trisha WILLIAM Göllü Binicilik de 6 ay çalışarak tesisin standardize edilmesini, atların ve elemanların eğitimini gerçekleştirmiştir.

 C)     PROJENİN AMACI :

 Projenin ana amacı sosyo-ekonomik düzeyi düşük ailelerin gelişme çağındaki engelli çocuklarını atla terapinin temel ilkeleri göz önünde bulundurularak, atla beraber vakit geçirebilmeleri ve atla iletişim kurmalarını sağlamaktır.

 Kurum ve kuruluşlara sosyal sorumluluk kavramına duyarlı olmalarına ve bu konularda çalışmalar yapmalarına sebep olmak.

 Birey, birim, kuruluş ayırt etmeksizin herkesin bu konuda yapabileceği bir şey olduğunu hatırlatmak ve bunu yapmaları için örnek olmak.

 D) ATLA TERAPİLER VE ETKİLERİ

 Atla terapi, atın ve binicilik becerilerinin fiziksel, psikolojik, fizyolojik, sosyolojik etkilerinden faydalanmaktır. Atın üç boyutlu ritmik hareketleri üstündeki binicinin kaslarını harekete geçirir ve binici içgüdüsel olarak denge kurmaya çalışır. Böylece vücudun çeşitli noktalarındaki kaslar çalışmaya başlar.

 Atla ilgili etkinlikler  fiziksel, zihinsel ve psikolojik uyumsuzluklar yaşayan engelliler için psiko-sosyal, duyusal, davranışsal gelişim ve fiziksel amacı taşımakla beraber engellinin seçtiği bu sporda becerilerinin geliştirilmesine de olanak sağlamaktadır. At, bu amaçlara ulaşılması konusunda kuvvetli bir motivasyon sağlayıcısıdır.

 Atın çok yönlü hareketi sayesinde kas ve gelişme hastalıkları, omurilik yaralanmaları, dawn sendromu, otizm, spastizm gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde önemli rol oynamaktadır ve en önemlisi terapi gören binici tedaviyi oyun gibi algılar.

 Atla temas da gergin kas gruplarının atın vücut ısı  ile gevşediği, atın ileri gitmesi, durması ve yön değiştirmesi ile sinir sisteminin uyarılarak duruş bozukluğunun azaldığı, hareketler ile dolaşımın hızlandığı, kasılmaların azalması, kişinin kendine güven duyması, insan dışı bir canlı ile bir şeyler paylaşma, onu kontrol edebilme gibi…

 Terapötik amaçlı at binme, psikolojik, duygusal, zihinsel ve sosyal alanlarda özel ihtiyaçları olan bireylere uygulanan at destekli bir aktivitedir. Bu aktivite çerçevesinde, diğer bir canlı ile kurulan ilişki ve ortaya çıkan özel bağ, terapi aracı olarak kullanılır.

 ·         Atı anlamak ve kontrol etmek için gerekli olan disiplin sorumluluk duygusunu tetikler ve binicide iş/görev konsantrasyonunu artırır.

·         Bağımsız olarak ata binmek ile bağlantılı olan özgürlük, binicinin kendine güven ve saygısının artmasına hizmet eder.

·         Atın ileri-geri, yukarı-aşağı ve yanlara dogru ritmik hareketleri binicinin sinir sistemini harekete geçirir, kişinin dilini daha iyi kullanmasini sağlar, planlama ve hareket kabiliyetini geliştirir.

·         Düzgün bir vücud duruşu kazandırır.

·         At bakımını öğrenir, hayvan ve doğa sevgisini aşılar.                 

Terapötik At Binme Programları ve Gözlenen Etkiler

Atla terapiye başlayacak olan engelli biniciler öncelikle psikolog gözetiminden geçerek mevcut durumları tespit edilir. 2 temel bölümden oluşan terapi sürecinin ilk aşaması psikolog yada gönüllü danışman ile yürütülen ata binme tekniğinin değil de at üzerinde terapinin ana olarak ele alındığı aşamadır. Bu terapi süreci engelli binicinin gelişimi ile orantılı olduğu için kesin bir tamamlanma süresi yoktur. Bu süre 2 ay ile başlayip 3 yıla kadar devam edecek bir süredir. İlk terapi aşamasinda belirli bir gelişim gösterip hazır olduğu düşünülen engelli binici ikinci aşamaya geçirilir.

Ikinci aşamada amaç, terapiden cok ata binme tekniğinin öğretilmesidir. Bu nedenle artık derslerde oyunlara değil sadece binicilik tekniğine yer verilir ve terapist ya da danışman bulundurulmasına gerek yoktur. Ancak dersler sırasında engelli binici binicilik hocası yada gönüllü eğitmen ile sürekli sosyal bir iletişim halindedir. Ayrıca ders sırasında engelli binici hocanın direktiflerini uygulamak durumunda olduğu için, otistik engelli binicilerde  rastlanan direktiflere tepki gösterme, ata binmekten zevk alan engelli binicilerde ilk başlarda bir rahatsızlık yaratsada süre içerinsinde kabullenilir bir duruma gelerek bu engelli binicilerin direktiflere uymasına etki eder.

 E) PROJEDEN BEKLENEN FAYDALAR :

 Fizyolojik :

       *      Engellilerin tedavisinde alternatif bir yöntem.

*      Engelli binicinin kas gelişimi ve güçlenmesi.

*      Denge, beden ve ruh koordinasyonu.

*      Dayanıklılık

*       At ve malzeme bakımının yapılması ile sorumluluk duygusunun oluşumu.

*      Reflekslerin ve motor sinir sisteminin gelişmesi.

*      Solunumun ve kan dolaşımının artması

*      Sindirim sistemi, mesane kontrolü gelişimi.

*      Metabolizmanın hızlanması.

 Psikolojik :

 

*      Hayvan sevgisi, ilişkisi

*      Korkunun ve endişenin yerini güven ve saygıya bırakması

*      Rahatlama, mutlu olma

*      Eğlenme

*      Yaşam sevinci

 Zihinsel :

      *      Beş duyunun harekete geçmesi

*      Motivasyonu artırma ve öğrenim kolaylığı

 Sosyolojik :

     *      Akranlarıyla, çevreyle kaynaşma

*      İletişim